Hur kan vi veta vad vi gör innan vi har gjort det? : En kvalitativ studie om hur larmoperatörer konstruerar situationsförståelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: Alexander Öjelid; David Öjelid; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)