Gränsen mellan arbete och övrigt liv : En kvalitativ intervjustudie med personal på Fryshuset

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Borg Nicole; [2013]

Nyckelord: Arbetsliv; Balans; Famileliv; Fritid; Hälsa; Strategi;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)