“SKRÄDDARSYDD REKLAM” - En kvalitativ intervjustudie om finländska och svenska unga kvinnors upplevelser om influencer marketing på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att jämföra finländska och svenska unga kvinnors upplevelser och åsikter om influencer marketing på den sociala plattformen Instagram.Teori: Uses and Gratification, Influencer Marketing, Parasociala relationer.Metod: Kvalitativ studie.Material: Individuella semistrukturerade Intervjuer.Resultat: Studiens viktigaste resultat var att de unga kvinnorna från Sverige, tenderar att varamer positivt inställda till influencer marketing, och såg färre nackdelar med metoden. De ungakvinnorna i Finland var mer kritiskt inställda till både influencers pålitlighet och influencermarketing. Detta grundas i de svenska unga kvinnornas genuina intresse för influencerkulturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)