Med splittring i fokus : EN JÄMFÖRANDE FALLSTUDIE MELLAN UPPLANDS VÄSBY OCH SIGTUNA SOM BYGGER PÅ KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS, MED AVSEENDE PÅ HUR SKILLNADER I RÖSTDELNING MELLAN RIKSDAGSVAL OCH KOMMUNVAL KAN STUDERAS GENOM MEDIERS RAPPORTERING

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Oskar Weinmar; [2017]

Nyckelord: röstdelning; röstsplittring; val; kommunval;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)