Critical success factors betydelse för nystartade svenska e-handelsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av ehandel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. Konkurrensen på ehandelsmarknaden sker på andra villkor gentemot den traditionella marknaden med fysiska butiker då företaget genast konkurrerar på en global skala. Företagen måste nu hitta nya sätt att synas och sticka ut från mängden för att inte försvinna i bruset. Vi har i denna studie undersökt vilka faktorer som är viktigast för att bli framgångsrika på en konkurrenskraftig internetmarknad. Med hjälp av tidigare forskning har vi identifierat ett antal ”critical success factors” som anses vara centrala för ett e-handelsföretags framgång. Dessa teorier har sedan ställts mot empirisk data insamlad från fem svenska e-handelsföretag från olika marknadssegment. De gemensamma faktorer vi sett från såväl teori som empiri är service och företagens förmåga att på ett personligt plan kommunicera med sina kunder över internet. Något som man normalt sett får i en fysisk butik är inte givet en e-handel, därav måste e-handlarna anpassa sin verksamhet gentemot konsumenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)