Utveckling av grönsakskorv : Kartläggning av näringsrelaterade utmaningar med vegankost och förbättring av näringstäthet i korv baserad på grönsaker.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Niklas Gustafsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Människor blir mer och mer medvetna om hur produktion och konsumtion av kött påverkar miljön och folkhälsan. Detta har gjort att vegetariska alternativ till kött blivit alltmer populära och att nya produkter i kategorin utvecklats. Ett företag som nappat på denna trend är Lindvalls Chark AB i Strömsnäsbruk. Företaget har sedan länge tillverkat vanlig korv men har nu börjat utveckla en korv som är helt baserad på grönsaker med veganer som målgrupp. Syftet med föreliggande arbete var att sammanställa information om de näringsrelaterade problemen som är associerade med en strikt vegankost. Vidare var syftet att utifrån informationen identifiera specifikt vilka vitaminer och mineraler som Lindvalls tilltänkta korv skulle, för att bättre passa målgruppen veganer. Syftet var även att identifiera i vilka råvaror som dessa vitaminer och mineraler återfinns och sedan att i praktiska försök testa hur de skulle fungera som ingredienser. Resultaten tyder på att sesamfrön och havregryn fungerar bra som ingredienser i det tilltänkta receptet, men i olika koncentrationer. Båda ingredienserna leder till en ökning av innehållet av järn, kalcium och zink jämfört med det erhållna prototyp-receptet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)