Influencer marketing En kvalitativ studie om hur en konsument bygger upp sitt förtroende till en influencer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Cecilia Von Renteln; Tim Sobek; [2018-06-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)