Nätverksprojekt : Säkerhet i ett större nätverk

Detta är en M1-uppsats från Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

Författare: Robin Olsson Wall; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Datornätverk har blivit en oerhört central och viktig del av dagens samhälle. Deanvänds världen över och är något som många använder sig av i deras dagliga liv.De medför dock även en säkerhetsrisk. Utan något skydd för dessa risker kan manutsätta sitt nätverk för många olika sorters attacker, där till exempel privatföretagsinformation kan läcka ut. Sådana attacker, samt andra attacker som tillexempel kan leda till ett helt utslaget nätverk, kan vara förödande för de som ärberoende av sitt datornätverk.På grund av de stora riskerna samt den förödande effekt dessa attacker kan ha ärdet väldigt viktigt att skydda sig mot dem. Denna rapport kommer att täcka arbetetmed att implementera säkerhetslösningar i ett företags datornätverk i syfte attförhindra att dessa potentiellt ödesdigra situationer uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)