Att sjunga sin historia: Om att tonsätta sorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Channa Riedel; [2019-10-02]

Nyckelord: poesi; tonsättning; identitet; judendom; migration; musik; politik; poetik;

Sammanfattning: En undersökning om hinder och möjligheter i tonsättandet av andras dikter samt lån av musikaliska uttryck som ett försök att skapa en svensk-judisk musikalisk berättelse. Examensarbetet utgår ifrån musikaliska och litterära verk av författaren själv samt andra upphovspersoner vars verk författaren inspirerats av och/eller använt i sitt eget konstnärliga arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)