Ger kombinationsträning större maximal dynamisk styrka (1 RM) hos män jämfört med enbart styrketräning? : En systematisk litteraturstudie med META-analys.

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Inge Anderfjord; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)