Är fiberarmerad sprutbetong motiverad ur bärighetssynpunkt? : En jämförelse med traditionell släntning och jordspikning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

Sammanfattning:

This thesis is written on behalf of Skanska, Väg- och Anläggning Stockholm Mälardalen, vid Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, NKS. The report has resulted in recommendations for the method of soil stabilizations of soil nailing, excavation of slope and fiber reinforced shotcrete, which is the most suitable method from a safety and a cost point at the NKS.

The aim of this thesis was to investigate whether fiber reinforced shotcrete increases slope stability, with the focus being on the total stability. The main goal was to investigate which method of soil stabilization is the most suitable for the slopes that are analyzed in this report. Through studying literature, the authors have gained an understanding about the theoretical background for the given problem. Through calculations and analyses of the slopes, safety factors have been acquired. These, factors of safety, have then been compared with requirements under Skredkommisionen. The costs of each method of soil stabilization have been calculated. The factor of safety and the cost for each method have been compared, to be able to give recommendations which method is more suitable of the two. The results show that excavation of slope satisfies the requirements for slope stability at the lowest cost.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)