Vispop på orgel – En konstnärlig studie i att gestalta ackordanalys från orgelpallen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Anton Hasselberg; [2021-09-27]

Nyckelord: orgel; vispop; visor; populärmusik; ackordspel; gestaltning;

Sammanfattning: I den här uppsatsen undersöker jag olika aspekter av gestaltningsarbetet när en låt som är noterad med melodi och ackordanalys spelas på orgel. Arbetet har sitt fokus på musik i spannet mellan visgenren och popgenren, en låttyp som ofta önskas vid kyrkliga handlingar som exempelvis begravningar. Frågor om olika utmaningar och möjligheter behandlas sett till såväl musikalisk realisering som orgelinstrumentets särskilda förutsättningar. Likaså berörs specifika aspekter att fundera kring då gestaltningen sker i en kyrkomusikalisk kontext. Arbetet är reflektionsfokuserat med fokus på de musikaliska och tekniska aspekter som observerades vid ett inledande möte mellan mig, notbilden och orgeln. Arbetet har visat att reflektioner kring faktorer som den specifika orgeln och musikens funktion i det kyrkliga sammanhanget är värdefulla. Dessa reflektioner kan hjälpa mig som kyrkomusiker att göra informerade gestaltningsval som främjar både musiken, den kyrkomusikaliska kontexten och det liturgiska sammanhanget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)