Barnäktenskap : Erbjuder svensk rätt skydd mot barnäktenskap?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Ger svensk rätt skydd mot barnäktenskap? 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)