Human Centric Lighting : Automatisk belysningsvariation för hälsa, välbefinnande och elsparande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

Sammanfattning: Examensarbetet är en undersökning avseende implementering av Human Centric Lighting (HCL)- system i hemmamiljö. En litteraturstudie har genomförts om HCL, dess effekter på människan och LED-belysningens påverkan både på människan och miljön. För att få en bra praktisk grund gjordes även ett undersökande besök på Lindeborgsskolan i Malmö som i ett pilotprojekt har installerat HCL-system i ett klassrum. HCL handlar bland annat om att anpassa ljuset till människans varierande behov genom att variera intensitet (Lux) och färgtemperatur (Kelvin). Belysning har stor betydelse för människans välmående där en belysning med onaturlig spektralfördelning och flimmer kan leda till stress, sömnproblem samt att ögonen kan försämras. Ett bra varierande ljus kan däremot öka människans välmående, produktivitet och även ge en positivare inställning. En del forskning visar även på att HCL kan minska risken för årstidsbunden depression. Ett blått, mer intensivt ljus har en uppiggande effekt medan ett rött nerdämpat ljus verkar lugnande. Genom att utsätta kroppen för mycket blått ljus på förmiddagen men inte på eftermiddagen/kvällen gynnas kroppens cirkadiska cykel. Även rött ljus har visat sig ha en uppiggande effekt men påverkar inte den cirkadiska cykeln och kan med fördel användas även på kvällstid om en högre ljusintensitet behövs. Tre separata reglerbara belysningssystem har undersökts: Clas Ohlson WiFi Smart Bulb, IKEA trådfri belysning och Philips Hue White Ambiance. Kravet som ställdes för att belysningen skulle tas med i testet var att den skulle finnas tillgänglig i en relativt vanlig butik. Belysningen har testats både med avseende på ljusegenskaper samt energianvändning. En del av mätningarna utfördes med ett Ulbrichtklot på Clas Ohlsons ljuslaboratorium där färgspektrum, lumenvärde samt mycket annan information om ljuskällan kunde tas fram, samt med en handhållen spektrometer för att se flimmeravgivningen ifrån lampan vid olika inställningar. Energianvändningen undersöktes beträffande förändringar vid variation av färgtemperatur, intensitet och även i de fall som separat reglerutrustning krävdes. De tre belysningssystemen visade sig ha olika fördelar och nackdelar där en till slut valdes ut för att installeras i ett sovrum i utbildningsprojektet Dalarnas Villa. Baserat på ett tidigare gjort ljusschema, i en masteruppsats gjord av en ljusdesigner vid KTH, togs ett nytt ljusschema fram för sovrummet som förändrar ljusets intensitet och färgtemperatur för att främja den cirkadiska cykeln. Då författarna ser att detta är ett viktigt ämne så har varje möjlighet till att visa upp det installerade systemet tagits. Vid samtal med bland annat energirådgivare från Dalarna så har ett stort intresse visats. ” Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity (WHO 1946). Health should be at the centre of all societal planning because social inequalities in health are costly to the society and counteract sustainable development (Malmö stad 2013). It is one of the main conditions for individual development opportunities through education, work, social relationships and participation in the society (UN 1949). Health is a key to the other human rights and also constitutes a separate right (WHO 2008).” Sustainability issues for SSL (R. Karlsson et al. 2016)

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)