Tidiga och medeltida judiska och kristna tolkningar av Genesis 2:25 - 3:24 : en jämförande analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Sammanfattning: Berättelsen i Genesis 3 har fascinerat människor genom tiderna. Hur Adam och Evalockas av ormen att äta av den förbjudna frukten är något som de flesta känner till utanatt för den skull vara bekännande troende. Den är helt enkelt en av våra mest kändamyter som påstås säga något viktigt om människans villkor i den här världen. Men vadhandlar den om, vad är det den vill säga och är det relevant för oss som lever idag? Vadär det för fel med att vilja ha kunskap, det vill säga varför hade Gud förbjuditmänniskan att äta av frukten från kunskapens träd? Är inte det något bra? Eller handlardet om, som författaren Karen Armstrong hävdar, en annan typ av kunskap än den vivanligtvis tänker på idag när vi associerar till begreppet? Armstrong menar att kunskap iBibelns mening inte är detsamma som en hellenistiskt inspirerad, vetenskapligdefinition där man söker finna fakta om världen vi lever i. Snarare handlar det om enpraktisk kunskap om hur man kan få leva ett gott liv. Det är något som kräver insikt ochvisdom eftersom vi måste leva med våra tillkortakommanden, i en brusten värld(Armstrong, 1996:16-17, 25-26).Är Edennarrativet i Genesis 3 främst en berättelse om hur synden kom in imänniskors liv eller handlar den om något annat? Dessa frågor vill jag försöka besvara idenna uppsats genom att söka mig tillbaka till några tidiga uttolkare. För migpersonligen har det känts viktigt att informera mig om tidiga tolkningar av berättelsenför att få en grund att stå på innan jag ger mig i kast med nutida. Detta för att kunnahandskas respektfullt med berättelsen i en samtida läsning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)