Konsten att välja rätt influencer : En kvalitativ studie om hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Konsten att välja rätt influencer Författare: Elin Thorén och Louise Strandberg Handledare: Navid Ghannad Examinator: Ulf Aagerup Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Internationell Marknadsföring Termin: VT 2020 Antal ord: 19 442Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke. Metod och material: Kvalitativ undersökning med fyra semistrukturerade intervjuer Huvudresultat: Samtliga fallföretag identifierar och väljer influencers med omsorg genom att försöka ta reda på om influencern är en bra match till deras varumärke och dess värderingar för att marknadsföringsmetoden ska ses som trovärdig. Det går även att konstatera att samtliga företag anser att influencer marketing stärker deras varumärke. Centrala begrepp: Influencer, Influencer Marketing, Varumärkesuppbyggande, Följare, Trovärdighet, Kommunikation, Kostnad

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)