“Det är fantastiskt” - om undersköterskors upplevelser av att arbeta i hemtjänsten

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

Författare: Amra Visic; Johanna Juopperi; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)