Att diskutera och diagnostisera alkoholproblem : Sjukvårdspersonals och patienters inställning samt användbara evidensbaserade mätinstrument

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)