DET LILLA EXTRA - En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram. Teori: Anthony Giddens senmodernitet. Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting - oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering. Metod: Kvalitativ, tematisk analys. Material: Nio avsnitt av svenska dejtingprogram – tre avsnitt av ​Gift vid första ögonkastet ​ , tre avsnitt av ​Bonde söker fru ​ och tre avsnitt av ​Love Island Sverige ​ – samt programmens format. Resultat: Dejtingprogrammen framställer kärlek både i linje med och i motsättning till teoretikernas beskrivningar av den senmoderna kärleken som kommersialiserad och den senmoderna människan som oförmögen att se “den andre”. Analysen visar också att det finns en differens i hur formaten och deltagarna framställer kärlek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)