Rättsanalys av svenskt flyttfågelskydd : Med betoning på områdesskydd i termikflaskhalsar samt artskydd för hotade termikflyttare

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Per Hansson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)