Yrkeskunskap - Yrkesfärdighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Författare: John Holmberg; [2011]

Nyckelord: Yrkeskunskap; yrkeskunnande; yrkesutbildning;

Sammanfattning: Målen för gymnasieskolans läroplan Lpf 94 handlar om yrkesförberedelse och utveckling av insikter, en något ödmjuk inställning till komplexiteten i uppdraget. I Gy11 är man mer rak på sak, eleven förväntas kunna ett eller flera yrken när de lämnat skolan. Kanske är det införandet av lärlingsutbildningen som givit författarna en större självsäkerhet om skolans förmåga att producera yrkesmänniskor.   Kan eleverna på Handelsprogrammet ett eller flera yrken då de avslutar sin treåriga gymnasieutbildning och vad innebär det i så fall att kunna yrket? Båda frågorna är högst relevanta för den som utbildare på ett yrkesprogram. Viktiga delar av vårt uppdrag som lärare handlar om att, efter läroplanens intentioner, utbilda och coacha eleverna mot ett yrke. Klarar skolan det uppdraget?   Med tanke på frågornas karaktär valde jag att djupintervjua fyra olika intressenter från handeln, en handelselev som precis avslutat årskurs tre, en handelslärare, en praktikhandledare i handeln som också gått handelsinriktningen på gymnasiet och slutligen en representant från branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)