Evaluating an adaptive music system in an adventure game environment

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: Adaptiv musik ändras beroende av parametrar som ändras av händelser i spelet. Den här studien undersöker om ett adaptivt musik system är en förbättring i spelet A Story About My Uncle jämfört med statisk musik, om det är värt tidsinvesteringen som implementationen kräver. Data samlas in genom att ta in testare som spelar en introduktionsnivå i spelet två gånger, en gång med statisk musik och en gång med adaptiv musik. Spelarna svarar på en enkät efter varje genomspelning av nivåerna. Resultaten visar ingen signifikant skillnad mellan den statiska och adaptiva versionen när man undersöker spelarnas generella spelupplevelse, och upplevelse av musiken i nivåerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)