"I like my spanks" : En etnologisk studie om sexighet och skapandet av queer njutning hos amatörutövare av BDSM

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Författare: Kevin Bartels; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)