Currently Thinking About Love

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Sammanfattning: Jag drivs av en nyfikenhet av vilka narrativ som kan mötas genom materialmöten och om dom kan skapa en gemensam berättelse. Enlek med mina egna och betraktarens föreställningar kring ett material, färg eller en bild. Jag ser tyg som bärare av olika språk, värden ochkontexter. Det har varit min utgångspunkt i detta examensarbete. Ur denna undersökning växte en berättelse fram. I fokus har tyger somframkallar kroppsliga förnimmelser och minnen varit. Textil som i sitt eget varande är laddat med känslor.Dessa tyger har med symaskin sytts på madrasskydd, tyget är klibbigt mot mina fingrar. I de mest intima har jag placerat mig, våra innerstakänslor, viljor, rädslor och våra begär.I ett direkt uttryck blir verket även jag. En skavande komponent visar på något som inte kan hållas tillbaka längre, det sipprar ut. Genomkomposition och textila collage har en bild vuxit fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)