Vänsterpopulistiskt stöd

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats studerar vi orsaker till att folk röstar på vänsterpopulistiska partier. Vi gör detta genom att använda data från European Social Survey (ESS) över väljarbeteende i fem europeiska länder och logistisk regression. Till skillnad från tidigare studier om populism och högerpopulism finner vi att ekonomiska faktorer har större förklaringskraft än kulturella i att förklara benägenhet att rösta vänsterpopulistiskt. Vi argumenterar för att detta beror på att vänsterpopulismen i grunden är inkluderande, vilket gör att deras väljare inte borde motsätta sig dagens progressiva värden om samkönade äktenskap och mångkultur. Somliga forskare innan oss har beskrivit populism som en kulturell backlash mot dessa värden, men med vårt resultat menar vi att denna slutats inte bör gälla för vänsterpopulism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)