Absolut Reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Zandra Funelid; [2007]

Nyckelord: reklam;

Sammanfattning:

Människor kommer och går. Stress. Press. Glädje. Idéer föds, idéer dör. Här frodas kreativitet, hårt arbete, skitsnack och pengar. Välkommen till reklambranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)