Armerings dragkraftskapacitet anpassad efter dragkraftsbehov. : En studie om lönsamheten med anpassad armering i en pålad betongplatta.

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Armerad betong är ett av de vanligaste konstruktionsmaterial vi har. Tack vare armeringen i betongen kan konstruktionen ta upp de dragspänningar som uppstår från både betongens egentyngd och yttre laster. Kostnaderna för en betongkonstruktion beror på flera olika faktorer, armering och armeringsarbetet har ofta en stor ekonomisk betydelse för totalkostnaden för ett byggprojekt. Konstruktörens arbetsuppgift är att dimensionera betongelementet och se till att dragkraftsbehovet uppfylls. Behovet varierar i hela konstruktionen men vanligtvis dimensioneras betongelementet med samma armeringsmängd som krävs i maxmomentet i hela konstruktionen. Genom att anpassa armeringens dragkraftskapacitet efter dragkraftsbehovet kan dimensioneringsvillkoret uppfyllas med en mindre mängd armering vilket också ger en lägre armeringskostnad. Som konstruktör är noggrannare uträkningar ofta uteslutet på grund av tidspress. Att kunna anpassa armeringen i konstruktionen är en möjlighet som konstruktörer har men det kräver desto mer arbetstid. Konstruktören skulle behöva lägga fler arbetstimmar på att minska mängden armering vilket skulle innebära att entreprenören betalar konstruktören mer för arbetstiden, men sparar mer pengar på material. Detta skulle därmed kunna leda till en ekonomisk vinning både för konstruktör och entreprenör. Vilket leder till frågeställningen: Är det ekonomiskt lönsamt för en konstruktör att dimensionera betongelement med armering anpassad efter dragkraftsbehovet? Målet är att klargöra om det är lönsamt att som konstruktör lägga tid på att minska mängden armering i betongplattor.

 

En jämförelse av armeringsmängd har gjorts mellan en befintlig dimension utan optimerad armering och en ny dimension med optimerad armering. För att få ett så rättvist resultat som möjligt har ett befintligt projekt valts ut där samma förutsättningar använts. Studien behandlade en pålad betongplatta på 72,5 m2. Beräkningar har gjorts för hand på balkarna och för plattan har beräkningsprogrammen FEM-design 3D-Structure samt Concrete Beam används. Beräkningarna har gjorts enligt normsystemet Eurokoder 2: Dimensionering av betongkonstruktioner samt Boverkets konstruktionsregler.

 

Beräkningarna resulterade i att merkostnaden blir 1 450 kr för en betongplatta med optimerad armering. För flera likadana betongplattor sker en besparing då samma ritning kan användas till alla betongplattor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)