Strategisk, kulturell och kundbaserad affärsmodellsutveckling : Bredbandsmarknaden under disruptiv förändring

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)