Din kropp är här, men du är någon annanstans : Depersonalisation i Just nu är jag här (2017)

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen består av en komparativ läsning av Isabelle Ståhls debutroman Just nu är jag här och hennes idéhistoriska magisteruppsats Jag är någon annan: Psykiatrikerna Karl Jaspers och Viktor Emil von Gebsattels filosofiska perspektiv på depersonalisation med avseende på depersonalisationsproblematik. Syftet är att utifrån Ståhls magisteruppsats belysa både romanens huvudkaraktärs livsproblematik samt att argumentera för att romanen kan läsas i en existentiell litterär tradition. Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån lyder: Kan Elises livsproblematik ses som depersonalisation såsom fenomenet gestaltas i Ståhls uppsats? Bör i så fall även Elises problematik läsas i skärningspunkten filosofi och psykiatri? Hur gestaltas i så fall denna depersonalisationsproblematik i litterär form?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)