Datasäkerhet vid Kriminalvården i Norrköping

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Datasäkerhet är ett viktigt ämne som många gånger är förbisett. Visst har man lärt sig att datavirus är farliga och att man måste ha antivirusprogram men redan när det gäller hantering av användarkonton och lösenord brister många organisationer fatalt. Varför är det så? Har man inte lärt sig? Saknas kunskapen?

Utifrån dessa frågor har vi undersökt Kriminalvården i Norrköping. Vi hade nog inte så höga tankar från början men vi kunde snart konstatera att visst finns det organisationer med ett genomtänkt säkerhetsarbete. Efter en första intervju verkade denna organisation närmast vattentät men efter ytterligare undersökningar konstaterade vi att ledningens genomtänkta system inte fullständigt hade nått ner till personalen på golvet.

Då undrar man naturligtvis varför. Är det systemet som brister eller är det sättet att kommunicera? Hur lätt har personalen att göra sig hörd med sina idéer? Förstår man varandra?

Det är i dessa frågor som det verkliga datasäkerhetsarbetet ligger och det är därför som det trots allt är så svårt.

Vår uppsats visar på ett antal konkreta problem som Kriminalvården har. Framförallt finns det ett kommunikationsproblem där användarna upplever att de inte når fram till ledningen med sina åsikter om hur systemet, och då inte bara själva datasystemet utan också regelsystemet, fungerar och hur det skulle kunna förbättras. Man har också problem med att användarna behöver alltför många lösenord för att få tillgång till de system man behöver använda i sitt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)