Pilotstrejken : En kvalitativ textanalys av SAS kriskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Svenska

Sammanfattning: Denna studie är en kvalitativ textanalys av SAS kriskommunikation under pilotstrejken 2019. Materialet för studien är fyra pressmeddelanden som SAS publicerar på sin hemsida angående pilotstrejken. Syftet med denna uppsats är att undersöka SAS kriskommunikation, hur strejken framställs i pressmeddelandena, om någon konstrueras som ansvarig för krisen och om SAS tillämpar någon image reparerande strategi. Detta görs genom en teoretisk utgångspunkt från den retoriska kriskommunikationsforskningen och den systemisk-funktionella grammatiken, med fokus på den ideationella metafunktionen som anser att språkets betydelse är det centrala för texters mening. Metoder som används är den ideationell grammatik, ergativitetsanalys och en analys av image repair theory från den retoriska kriskommunikationsforskningen. Analysen visar att händelsen framställs som konkret med tydliga deltagare och påverkan, pilotföreningarna framställs som ansvarig för strejken och det återfinns flera olika image reparerande strategier i pressmeddelandena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)