Ekosystemtjänster av alley cropping i tempererade klimat : litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Horticulture (until 121231)

Sammanfattning: Den så kallade ”gröna revolutionen” inom jordbruket inleddes på 1960-talet och innebar högavkastande grödor, ett oreflekterat högt användande av kemiska bekämpningsmedel, samt intensiv bevattning och mekanisering. En underdrift är att påstå att detta skapat minst sagt stora problem för jordens ekosystem. Ett alternativ för hållbar matproduktion är agroforestry, som innebär produktion av träd på samma mark som produktion av jordbruksgrödor. Systemet är bland annat utvecklat för att förbättra ekologiska samspel. Denna litteraturstudie behandlar ekosystemtjänster av alley cropping i tempererade klimat, samt aspekter att ta i beaktande vid anläggning för att optimera dessa ekosystemtjänster. Resultatet av studien visar tydligt att ekosystemtjänster av alley cropping i tempererade klimat är rikliga - inlagring av kol, ökad biodiversitet och biomassa, vattenrening, vindskyddseffekter, kväveförsörjning och för att motverka erosion - i motsats till monokultursystem. Forskning på effekterna i tempererade klimat är emellertid begränsade. Det beror på att de flesta system i exempelvis Europa är nyetablerade och långtidsundersökningar därmed inte hunnit göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)