Äldre patienters upplevelser av lyckad audiologisk rehabilitering

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Nora Kasim; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)