Analys för fjäderplattform

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Författare: Rozbeh Ghassemi; Alfred Norberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med detta projekt var att analysera hur lastavtrycket varierar för olikafjädersäten som används i diverse olika stötdämparkonstruktioner från Öhlins Racing AB. Med hjälpav den informationen kunde en optimering av sätena utföras med avseende på utmattning.Simuleringarna och analyserna gjordes i programmet Ansys Workbench 2020 R2. Värdena somerhölls användes för att parametrisera geometrierna för sätena för att på sådant sätt identifiera hurlastavtrycket varierade. Parametrarna som minimerade tryckspänningarna för sätena var kortareradie på stödytorna samt en mer komprimerad bas. Ett stängt säte gav även upphov till lägretryckspänningar. Detta då den radiella styvheten ökade. När det kom till analysen avhuvudspänningarna så var även där stängda säten att föredra. Plattformarna gynnas av längrebashöjder då den axiella styvheten ökar samt kortare ytdiameterar eftersom det förkortar hävarmenvilket resulterar i lägre böjmoment. Säten med lägre maximala huvudspänningar på innerradien ärsäten med bättre utmattningsegenskaper och på sådant sätt mer optimalt konstruerade. Bland desex sätena som var givna så konstaterades det att Plattform 5 var det mest optimala med avseendepå utmattning.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)