Rebeller, poliser och snutar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Uppsats om hur tre amerikanska polisserier som började sändas mellan åren 1960-1975 på en mikro nivå visar på större förändringar i det amerikanska samhället

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)