Föreställningen om idealkvinnan : Det konstruerade pastorala kvinnoporträttet under frihetstiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning: En undersökning i det kvinnligt konstruerade könet och dess framställning pastorala porträtt under frihetstidens Sverige. Genom en undersökning av den dåtida kontexten och analys av tre kvinnliga porträtt undersöks framställningen av kvinnan som ett ideal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)