Värdegrundens betydelse i en kommunal organisation : En kvalitativ studie om relationen mellan individuella och organisatoriska värderingar samt vad värdegrund bidrar med i en kommunal organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: The purpose of the study is to examine what significance värdegrund (core values) has in a municipal organization, and if it’s important that employees have personal values corresponding with the organizational values. Some focus is directed at why organizations should work with core values. The qualitative case study includes 11 interviews with employees within the organization Uppsala municipality. Theories and earlier studies indicate a discrepancy between whether organizations should work with core values at all. The result shows a unified opinion that core values are beneficial for the examined organization, and that it has different functions. In regard to personal values, the respondents are not in agreement whether it’s important that they correspond with the organizations core values. A concluding remark, based on empirical findings and accounted theory, is that the municipal organization in this case should use core values to build a culture instead of using it as a method of management, and that they shouldn’t emphasize too much on the importance that personal values and core values corresponds. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)