Smart Shopping Cart : Automatisering av handelsprocessen vid fysiska butiker, teknisk innovation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Stölder och snatteri är ett stort problem för fysiska butiker, dessutom marknadsutvecklingen för e-handel är avgörande för fysiska butikernas framgång och lönsamhet. Allt mer pengar investeras i säkerhetslösningar, väktare och personal Målet med den här kandidat-uppsatsen har varit att utveckla en produkt för ett modern och innovativt smart kundvagn. Den framtagna Smart kundvagnen är ett hjälpmedel som är bättre anpassad efter konsumenternas behov för att skapa trevligare upplevelse hos fysiska butiker och underlättar köpprocessen, vilket i längden kan leda till trygga och återkommande kunder. Genom att använda och utnyttja ny teknik tillsammans internetuppkoppling och nya funktioner till ett konkurrenskraftigt pris finns stora möjligheter att sälja denna produkt. Kundvagnen använder sig av bildanalys och lastcell som möjliggör att kunden inte längre behöver manuellt skanna en vara. istället identifieras varan och registreras när den placeras i kundvagnen. Prototypen har jämförts och slutsats har dragit att produkten är ett bättre alternativ än existerande produkter för ändamålet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)