Barns motorik och fysiska aktivitet - viktiga faktorer för att lyckas i skolan : En studie om grovmotorikens olika påverkan på elever

Detta är en L3-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Anton Josefsson; [2018]

Nyckelord: Motorik; fysisk förmåga; hälsa;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)