IFRS 16:s påverkan på den nordiska aktiemarknaden : En eventstudie som undersöker investerarnas reaktion på implementeringen av en ny redovisningsstandard

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Linn Ellfolk; Patrik Helmersson; Jacob Jansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)