Let me tell you a story. Illustrated storytelling as a tool for museum learning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2019, 30 HECSecond Cycle2019:26

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)