En studie om hur det yngre målgruppen ställer sig till en butiks olika kommunikationskanaler

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: I dagens samhälle blir det allt viktigare för småföretag att på bästa sätt kunna synas och höras ute på marknaden bland dem stora vargarna. Genom olika kommunikationskanaler kommunicerar butiker med kunder vilket bidrar till den bild och uppfattning kunden får av just den butiken. Då det finns fler kommunikationskanaler idag kommer denna uppsats att undersöka fyra olika kommunikationskanaler skyltfönster, kampanjer, varumärken och webbsida. Syftet med studien är att undersöka var någonstans det brister i Camilla/Malmströms kommunikationskanaler när det kommer till varför den yngre målgruppen inte väljer att handla i deras butiker. Studien behandlar kvalitativ data med kvantitativa inslag. I undersökningen genomfördes två fokusgruppsintervjuer med totalt 6 personer för att få en kvalitativ data om respondenternas tankar och åsikter om Camilla/Malmström olika kommunikationskanaler. De kvalitativa inslagen har behandlats utifrån sannolikhetsfrågor som används i mina enkätpapper. De kvantitativa data som behandlats har resulterat i diagram och finns som bilaga 2. Studien behandlar även två mejlintervjuer med Camilla/Malmströms Visual Merchendiser och marknadskoordinator. Undersökningen visade att det var vissa kommunikationskanaler som hade en positiv samt en negativ påverkan på den yngre målgruppen. Studien visade på att de kommunikationskanaler som hade en positiv påverkan på unga vuxna mellan 18-30 år var Camilla/Malmströms Visuella marknadsföring, kampanjer och skyltfönster. Camilla/Malmströms skyltfönster visade sig vara den kommunikationskanal som väckte mest uppmärksamhet men som också var företagets viktigaste verktyg. Camilla/Malmströms webbsida påvisade negativa tankar och åsikter kring hemsidan utseende men även att hemsidan saknade en webbshop som visade sig vara det primära problemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)