PageRank - Hur fungerar den och hur kan den förbättras?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Författare: Alexej Filinau; Wojciech Ratusznik; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I det här arbetet undersöktes PageRank-algoritmen som är en metod att ge hemsidor en rank på internet. I början förklaras algoritmens uppbyggnad med hjälp av teori. Fortsättningsvis undersöks optimerade versioner av algoritmen som utnyttjar internets blockstruktur för en snabbare beräkningstid. Algoritmens känslighet med avseende på α undersöks också för att förstå hur PageRank fungerar. Sist studeras sökmotoroptimering av en hemsida för att se hur viktigt det är med länkar för att få ett bra PageRank-värde. Resultaten visar att algoritmen som tar hänsyn till blockstrukturen har en snabbare konvergenshastighet när antalet block ökar, och att känsligheten hos algoritmen ökar markant då 0.9 < α < 1. Slutligen visar undersökningen av sökmotoroptimeringen hur viktigt det är med genomtänkta länkar på en hemsida. Slutsatserna av arbetet är att algoritmen som använder blockstrukturen på internet är bättre för beräkning av PageRank-värden och att känsligheten hos den vanliga PageRank-algoritmen påverkas i stor utsträckning, speciellt då α går mot 1. Även länkar är väsentliga för en hemsida för att få ett bra PageRank-värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)