Fastighetsbolagens miljöengagemang : Vilken syn har de stora fastighetsbolagen på miljöeffektiva byggnader

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Mansour Nisstany; [2012]

Nyckelord: Miljö;

Sammanfattning:

Environment

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)