Naturkatastrofers inverkan på bankers aktiekurser : En eventstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Objective: Our purpose with this study is to demonstrate the impact of natural disasters on banks' share prices.

Method: Quantitative survey method, an event study.

Conclusion: There is no association or a very weak correlation in this study between natural disasters and the Swedish banks' share prices.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)