Segregation: En jämförande studie av kommunala skolors arbete mot segregation i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Pierre Boutagi; Ashkan Eghtesadi-azar; [2015-09-23]

Nyckelord: segregation; skola; systemteori;

Sammanfattning: Vårt syfte med denna studie var att jämföra två gymnasieskolor, Angeredsgymnasiet och Polhemsgymnasiet, och vad de gör för att minska de negativa effekterna av segregation samt beskriva vilka svårigheter de kan råka ut för. Vi valde att skriva om detta efter att ha märkt hur lite utrymme det fick i debatten om skolan. För att genomföra denna uppsats använde vi oss av tillsynsrapporter från Skolverket/Skolinspektionen och utförde intervjuer med rektorer, lärare och elever. Sedan jämförde vi skolorna med varandra och utifrån vår valda teori (systemteori). Det viktigaste vi kunde notera var att skolorna har två olika problem: Elever, med huvudsakligen invandrarbakgrund, lämnar Polhemsgymnasiet medan Angeredsgymnasiet får ta emot elever som hoppat av sina skolor. Angeredsgymnasiet har ett stort program för att försöka förminska segregation medan Polhemsgymnasiet inte har något. Ändå har Angeredsgymnasiet större problem med detta då situationen försämrats drastisk de senaste åren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)