Utvärdering av installationsverktyg för Windows

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Författare: Martin Virdung; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: A customer of Sekonden IT is to replace the current setup authoring process for a program called PropCalc with a new process based on a setup authoring tool with high quality and usability. The report aims at present a suitable setup authoring tool for PropCalc by making use of a structured evaluation process evaluate the setup authoring tools on the market. Olof Næssén presents a process for evaluating web frameworks for Java in his thesis Utvärdering av webbramverk för Java. The evaluation process is adapted in the report to generally suit evaluation of software. After adjustment to the evaluation process an evalutaion is performed evaluating the currently available setup authoring tools. The evaluation will show that the most suitable candidate for PropCalc is InstallShield Premier but that the candidate that is finally chosen is WiX.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)