Böjhållfasthet i flerskiktad Y-TZP före och efter termocykling

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med föreliggande pilotstudie är att undersöka böjhållfastheten hos flerskiktad Y-TZP bestående av lager med olika materialsammansättning, 3Y-TZP, 4Y-TZP och 5Y-TZP före och efter termocykling. Material och metod: Från två flerskiktade Y-TZP-diskar (IPS e.max® ZirCAD MT Multi och CopraSupreme Hyperion) togs totalt trettiotvå provkroppar, innehållandes olika skikt, fram samt totalt åtta provkroppar från en oskiktad 3Y-TZP-disk (IPS e.max® ZirCAD LT). Provkropparna utformades enligt ISO:6872 med måtten 22x4x3 mm och en avfasning på 45 grader på långsidorna. Provkropparna genomgick simulerad glansbränning och hälften av grupperna termocyklades i 10 000 cykler i två bad med avjoniserat vatten med temperatur på 5°C ±2°C respektive 55°C ±2°C. Ett 4-punkts böjhållfasthetstest utfördes och resultaten analyserades med One-way ANOVA, Tukey’s test med en signifikansnivå på α= 0,05.Resultat: De oskiktade ZirCAD LT-grupperna hade en signifikant högre böjhållfasthet (800 - 949 MPa) jämfört med de flerskiktade ZirCAD MT Multi-grupperna (510 - 554 MPa) och Hyperion-grupperna (420 - 503 MPa) både före och efter termocykling. Slutsats: Böjhållfastheten hos flerskiktad 3-, 4-, 5Y-TZP och oskiktad 3Y-TZP påverkas inte av termocykling i 10 000 cykler. Flerskiktad Y-TZP har lägre böjhållfasthet än oskiktad 3Y-TZP före och efter termocykling. Flerskiktad Y-TZP har liknande böjhållfasthet före och efter termocykling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)