Behov av ombud? – En undersökning av ombudsfördel i förvaltningsprocessen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Förvaltningsprocessen vilar på föreställningen att enskilda saknar behov av ombud. Denna föreställning har i sin tur lagts till grund för kostnadsreglerna på så vis, att enskilda inte ersätts för ombudskostnader när de för en förvaltningsrättslig process. Föreställningen råder, trots att förvaltningsprocessen utvecklats till en kontradiktorisk tvåpartsprocess och alltmer närmar sig den allmänna processens utformning. Uppsatsen problematiserar samt kritiserar föreställningarna som ligger till grund för den nuvarande kostnadshanteringen i förvaltningsprocessen, givet kravet på Access to Justice. Detta görs främst genom att presentera och analysera ett empiriskt underlag bestående av 3 600 domar från samtliga förvaltningsrätter i Sverige i syfte att undersöka korrelationen mellan tillgången till ombud och det praktiska utfallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)