Lärarlegitimation - en väg till professionalisering av yrket

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Lärarlegitimation är en reform som har lett till förändring i läroplanen samt lärarnas arbetssätt. Syfte med uppsatsen är att beskriva och ge en djupare förståelse för hur förskollärare upplever lärarlegitimation och hur reformen har bidragit till ökande professionalisering i förskolläraresyrket. För att uppnå ett riktigt resultat valde vi att intervjua sju förskollärare med lärarlegitimation för att uppmärksamma om de själva upplever attreformen har medfört förändringar.Vi har tagit hjälp av Skolverkets statistik till att få information om hur stor efterfrågan är påförskollärare som visar sig vara ganska stort. Resultatet visar att alla våra respondenter har ennågorlunda positivt uppfattning till lärarlegitimation men att det krävs mer tid för attlegitimationen ska leda till status höjning och inte bara betraktas som ett utskrivet papper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)